De bereiding van leemwater

Voeg een volle theelepel leem toe aan een beker of glas, ¾ vol met mineraalwater. Gebruik een redelijk dik glas, want soms kan de energie van leem een dun glas doen breken. Gebruik mineraalwater omdat het chloorgehalte van leidingwater de werking van leem verzwakt. Prepareer het leemwater enkele uren vóór het gebruik.

Als huismiddel werkt leem ter ondersteuning van een goede darmwerking, na een zware maaltijd bij misselijkheid, b.v. tijdens zwangerschap en ter voorkoming van maagklachten. Raadpleeg echter altijd een geneeskundige. Als voedingssupplement absorbeert leem giftige bestanddelen en stimuleert het  de darmflora. De sporenelementen van leem versterken en revitaliseren het immuunsysteem. Voor periodieke leemwater drinkkuren komen in aanmerking:

 • aanstaande moeders
 • vrouwen in de overgang
 • sportbeoefenaars
 • kinderen in de groei en in perioden van herstel
 • personen met een wisselend en onregelmatig levenspatroon
 • personen die veel kant - en klaar voedsel eten, roken, snoepen en drinken
 • personen die langdurig synthetische medicijnen gebruiken (pillenslikkers)
 • personen die met gifstoffen in aanraking komen en aan straling bloot staan
 • personen die onder medisch toezicht reiniging - of vastenkuren ondergaan

 

Lees voor u over gaat tot gebruik van groene leem de waarschuwingen onder aan deze pagina!

De bereiding van leemwater

Voeg een volle theelepel leem toe aan een beker of glas, ¾ vol met mineraalwater. Gebruik een redelijk dik glas, want soms kan de energie van leem een dun glas doen breken. Gebruik mineraalwater omdat het chloorgehalte van leidingwater de werking van leem verzwakt. Prepareer het leemwater enkele uren vóór het gebruik.

Het drinken van leemwater

Het beste is leemwater vóór en na de nachtrust te drinken. In ieder geval enige tijd vóór of na een maaltijd. Geef kinderen slechts een halve dosis. Wilt u langzaam wennen aan `t drinken van de leem; gebruik dan de eerste week alléén het water wat boven de bezonken leem staat.

De eerste leemkuur duurt drie weken. Dan een week pauzeren en daarna om de week. Leemkuren niet tussentijds onderbreken, want het lichaam en de leem moeten aan elkaar wennen. Leem is een actieve stof, die een kettingreactie veroorzaakt waarbij het effect per individu kan verschillen. Bij inwendig gebruik nooit de aangegeven hoeveelheid overschrijden. Men geneest niet sneller door meer leem in te nemen. Het geeft een onnodig risico b.v. bij verstopping of bloedarmoede. Alleen bij acute darmaandoeningen kan men 3 volle theelepels per dag innemen. Wanneer het beoogde doel is bereikt het leemgebruik staken. Langdurige leemwaterkuren af en toe een paar weken onderbreken.

Waarschuwingen

Algemene aanwijzingen bij het inwendig gebruik van leem

 • Nooit zonder overleg met de behandelende geneesheer, wanneer men tegelijkertijd een andere geneeskundige behandeling ondergaat. Leemgebruik zou een andere behandeling kunnen beïnvloeden.
 • Nooit leem met andere medicijnen gelijktijdig innemen.
 • Nooit gebruiken bij aanhoudende verstopping en niet samen met laxeermiddelen; deze bevatten soms vloeibare paraffine om de darminhoud zacht te maken en dat maakt de leem juist hard.
 • Nooit innemen indien men een obstakel in het spijsverteringssysteem heeft, b.v. indien men iets onverteerbaars heeft ingeslikt.
 • Nooit leemwater langer dan drie weken achtereen drinken. Daarna om de week.
 • Matig leemgebruik bij hoge bloeddruk. Inwendig maximaal drie theelepels per week.
 • Let op bepaalde combinaties. Leem kan de werking van synthetische medicijnen afzwakken. Bij fytotherapeutische - en homeopathische middelen geldt dit bezwaar veel minder. Dan kan de leem de werking van bepaalde combinaties versterken.

Verschijnselen die zich kunnen voordoen bij zowel inwendig als uitwendig gebruik:

 • de lichaamstemperatuur kan oplopen en men voelt zich vermoeid.
 • wonden gaan open en vuil hoopt zich op. Onderhuidse ontstekingen, zichtbaar door bulten of zwellingen kunnen door de huid openbreken om het vuil af te voeren. Bij tijdig gebruik van leem zal dit niet gebeuren, want dan wordt het vuil inwendig afgevoerd, bij leemgebruik zullen wonden niet sluiten voordat alle ziekteverwekkende stoffen uit het lichaam zijn.
 • bij kleine ongemakken is leem snel en afdoende. Bij chronische aandoeningen zal men pas na enige tijd, weken of maanden, verbetering zien.
 • pijn verdwijnt niet meteen, in tegenstelling tot andere middelen waarin soms pijnstillende stoffen zijn verwerkt. Onverwachte pijnen, zoals b.v. aan lever, nieren of blaas wijzen erop dat hier latente aandoeningen om behandeling vragen.
 • het is raadzaam bij optredende pijnen de behandeling met leem niet te onderbreken. In zo'n geval kan men beter de behandeling wat afzwakken of afwisselen met een andere natuurgeneeswijze.

Bovengenoemde verschijnselen noemt men genezingsreactie, d.w.z. symptomen worden eerst heviger om daarna af te nemen. In ernstige of twijfelgevallen altijd een geneeskundige raadplegen voordat men overgaat tot het gebruik van leem. Het komt hoogstzelden voor dat men allergisch is voor leem. De werking van leem is sterker bij een vegetarisch dieet.

Leem na gebruik weggooien en ervoor zorgen dat kinderen en dieren er niet mee in aanraking kunnen komen. Leem is slechts voor eenmalig gebruik.